Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.