Formazione e Aggiornamento

Pozapłacowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników

Pozapłacowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną obowiązkowe i nieobowiązkowe nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników. Poruszone zostaną kwestie opodatkowania i oskładkowania ZUS dodatkowych nieodpłatnych świadczeń. Całość szkolenia pozwoli zapoznać się z prawnymi i podatkowymi aspektami pozapłacowych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników. Tym samym po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą świadomie tworzyć systemy lub wykorzystywać poszczególne dodatkowe świadczenia dla pracowników w swojej pracy.

Grupa docelowa

Tematyka szkolenia skierowana jest do osób zarządzających przedsiębiorstwami, jak również pracowników działów kadr oraz dyrektorów i kierowników departamentów Human Resources (HR), którzy w ramach systemów motywacyjnych pracowników wykorzystują szeroką gamę możliwości pozapłacowych świadczeń.

PROGRAM SZKOLENIA

1.   Obligatoryjne oraz dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników ? przedstawienie zakresu szkolenia
2.   Obowiązkowe nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników

  • badania lekarskie
  • posiłki i napoje
  • odzież robocza i środki ochrony indywidualnej

3.    Dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników

  • prywatna opieka medyczna i ubezpieczenia
  • samochód służbowy
  • narzędzia pracy do celów prywatnych (telefon komórkowy, laptop, etc.)
  • finansowanie studiów, szkoleń, kursów
  • bonusy rzeczowe (karnety, bilety na imprezy kulturalne, etc.)

4.    Opodatkowanie i składki ZUS od nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników
5.    Panel dyskusyjny ? pytania od uczestników szkolenia